<Ven zkaznci,

nae firma letos slav 20 let trvn, dkujeme Vm tmto za pzen a jako vraz uznn bude kadmu zkaznkovi v roce 2016 poskytnuta sleva na mont 20%!

KDE NS NAJDETE?

Cerekvice nad Bystic p 27
PSC:507 77


Kontakt:
DACH-SERVIS spol. s.r.o.
info@dach-servis.cz
dach.servis@tiscali.cz
tel.: 603 541 226
604 219 046

počítadlo.abz.cz

Větrací systém střechy

Účelem větrání střechy je výměna vrstvy vzduchu v prostoru pod střešní krytinou a nejvyšším podlažím půdou (známé jako studená střecha),nebo mezi krytinou a hydroizolací, případně mezi hydroizolací a termoizolací.

Výměna vzduchu je zajišťována tlakovým rozdílem způsobeným buď tlakem větru, nebo teplotním vztlakem, případně obojím v konstrukci střechy, která je k tomu připravena. Dostatečné větrání probíhá v prostoru, který je propojen správně dimenzovanými otvory u okapu a u hřebene, nebo v hřebeni střechy s okolním ovzduším.

Cílem větrání je:

- odvádění nahromaděného tepla ve střeše ze slunečního záření (proudění díky vztlaku je zabezpečeno i při bezvětří)

- zrovnoměrnění teploty ve střešním plášti, což způsobuje na zasněžené střeše stejnoměrné odtávání a zamezuje vzniku ledových bariér na střeše

- vyrovnávání rozdílů v teplotě konstrukcí, což vede k odstraňování napětí v materiálech

- odvádění pronikající vnitřní vlhkosti z vestaveb (kuchyně koupelny atd.)

- odvádění vnější vlhkosti proniklé střechou

- zamezení kondenzace vody na rubu vrstev systému z vnějšího ovzduší

- vyrovnání tlaků v bouřkových situacích (tlak a sání na vnějším krytinovém plášti).

Chybí-li větrací systém, zůstává střešní plášť i celá konstrukce déle vlhká a jsou tak ohroženy všechny prvky konstrukce (latě, kontralatě, krokve i krytina). Vniknuvší vlhkost do tepelné izolace znamená její neúčinnost.